Een gezond en geliefd ziekenhuis

2023 is het jaar waarin de nieuwe strategie ‘Klaar voor de zorg van morgen’ is gelanceerd. Vier pijlers (op een duurzaam fundament) staan komende jaren centraal: ruimte voor medewerkers, optimalisatie medisch specialistische zorg, toekomstbestendige zorgnetwerken in de regio en Innovatie van zorg en werk. Op deze terreinen zijn in het afgelopen jaar al stappen gezet. Van aandacht voor employer branding en aandacht voor verpleegkundig leiderschap tot het voorbereiden van een regionaal oncologienetwerk en innovaties zoals het herkennen van botbreuken met AI.

In 2023 is ook een ander fundament gelegd: die van de Salland Kliniek. Met deze kliniek wil het Deventer Ziekenhuis dat vanaf 2024 minder complexe, planbare zorg, voor alle inwoners van de regio beschikbaar blijft.

Goede relaties

Naast de goede strategische samenwerking met het stafbestuur is er een goede relatie met al onze adviesorganen (Ondernemingsraad, VAR, Patiëntenraad). Er bestaan korte lijnen waardoor we samen en ieder vanuit een specifieke rol, een belangrijke bijdrage leveren aan de richting en daarmee de stappen die we als ziekenhuis de komende jaren moeten zetten. De inbreng van deze actieve meedenkers, en daarmee het mede inbrengen van het perspectief van de patiënt, is van groot belang in de bestuurlijke afwegingen bij keuzes en besluiten. Het Deventer Ziekenhuis is als STZ ziekenhuis qua zorg en ontwikkelingen –zoals de strategie aangeeft – klaar voor de toekomst.

Désiree Creemers, Eric Kroon

Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis

Scroll door het jaar 2023

Ook financieel klaar voor toekomst

Het Deventer Ziekenhuis laat al jaren zien dat het ook financieel een stabiele organisatie is. Ook dat fundament is solide. Het jaar 2023 vormt daar geen uitzondering op. Hoewel de druk op financiën de komende jaren groot zal blijven (we hebben te maken met stijgende kosten voor zorg, energie, lonen, geneesmiddelen en inflatie) ligt er een als vanouds goede basis om de uitdagingen die er zijn in de komende strategische periode, met vertrouwen tegemoet te zien.

Resultaten in 2023

0
Jaarrekening resultaat (mln)
0
Bedrijfsopbrengsten (mln)

Investeringen in 2023

Totaal geïnvesteerd in 2023: 5,7 miljoen euro

Innovatie werk en zorg

Een van de pijlers onder de nieuwe strategie van het Deventer Ziekenhuis, is innovatie van werk en zorg. Met opleiding en onderzoek zorgen we ervoor dat we altijd de beste zorg volgens de laatste standaarden bieden. We stimuleren innovatie die waarde toevoegt aan het leven van patiënten, de toegang tot zorg verbetert en het werkplezier van zorgprofessionals vergroot. We creëren hiermee een inspirerende en plezierige werkomgeving voor onze medewerkers van vandaag én morgen. Aanjager van vernieuwing zijn het Innovatielab en het Wetenschapsbureau.  

Knieprotheses op maat met robotarm

Knieprotheses op maat met robotarm

Het Deventer Ziekenhuis heeft sinds 2023 een speciale operatierobot voor het plaatsen van knieprotheses. Dankzij het driedimensionale zicht van de robot en zijn vermogen om ‘door botten heen te kijken’, kan er nóg preciezer worden gewerkt. Deze robotarm zaagt enorm secuur en zorgt voor een nauwkeurigere plaatsing van de prothese, waardoor er minder snel slijtage en restklachten kunnen optreden.

‘Door eerst een CT-scan te maken, kunnen we precies zien waar de problemen in de knie zitten’, legt orthopeed Daniëlle Langeloo uit. ‘Deze informatie wordt ingelezen door de robot, waardoor we de maat van de prothese en de exacte plaatsing ervan kunnen bepalen. Hierdoor kunnen we chirurgie op maat leveren.’

‘De robot weet precies hoe de botten gezaagd moeten worden, zodat de nieuwe prothese perfect wordt geplaatst’, vult Hans Peter van Jonbergen aan. ‘Omdat we nog preciezer kunnen opereren hoeven we nog minder weefsel aan te tasten. Dit betekent minder pijn voor de patiënt en dus ook een sneller herstel.’

3D Fotografie voor het ‘Perfecte plaatje’

3D Fotografie voor het ‘Perfecte plaatje’

Medische Fotografie heeft een nieuwe 3D-camera in gebruik genomen die legio nieuwe mogelijkheden biedt.

Tot voor kort maakte medisch fotograaf Herriët Winter, alleen ‘platte’ 2D beelden van patiënten. De nieuwe 3D beelden zijn realistischer, nauwkeuriger, voorspelbaarder en dragen bij aan een beter verwachtingsmanagement. Een aanwinst ook in relatie tot het thema Samen Beslissen. Herriët: ‘Een 2D-foto is prima om iets vast te leggen, maar je kunt er bijvoorbeeld geen metingen mee doen. Met een 3D-camera kan dat wel. De afmetingen van de 3D-beelden komen overeen met de werkelijke wereld, waardoor je achteraf nog kunt nameten. Een dermatoloog kan bijvoorbeeld digitaal op verschillende momenten meten of een moedervlek gegroeid is in plaats van een inschatting te doen.’

Videotraining voor Samen Beslissen

Videotraining voor Samen Beslissen

Innovatie is ook investeren in medewerkers. In 2023 is in het Deventer Ziekenhuis gestart met de training Persoonsgerichte Communicatie voor zorgverleners. De training is onderdeel van het programma patiëntparticipatie (Samen Beslissen), waarin onder meer wordt gekeken hoe in Deventer Ziekenhuis aandacht gegeven kan worden aan persoonlijke zorg en behoefte van een patiënt. Zorgverleners worden tijdens een patiëntgesprek op video opgenomen en na afloop geëvalueerd. 

Deventer blijft topklinisch

Ook de komende vijf jaren draagt het Deventer Ziekenhuis weer het predicaat ‘topklinisch’. Dat was de uitkomst van de visitatiedag op 15 juni 2023. Tijdens deze visitatie werd gekeken naar zaken als strategie & beleid, opleiden & leren, ons topklinisch klimaat, wetenschap, innovatie en acute zorg. Ook was er een praktijkbezoek aan het Hart- en Vaatcentrum Salland. Voorzitter van de STZ-visitatie commissie Wideke Nijdam (RVB Zuyderland Ziekenhuis) zei dat de commissie op momenten ‘stil was’ van wat Deventer presteert. Ze sprak van een groot compliment. ‘We hebben vandaag met kritische vragen een deuk in een pak boter proberen te slaan, maar dat is niet gelukt. Dit is echt een fantastisch ziekenhuis.’

Salland United

In het Integraal zorgakkoord (IZA) hebben landelijke zorgpartijen in 2022 afgesproken passende zorg te gaan bieden. Dit vraagt onder andere om herinrichting van de zorg over de verschillende zorgpartijen in de regio. Samenwerken is daarmee een essentiële voorwaarde om zorg te kunnen blijven leveren en het brede medisch-specialistische zorgaanbod voor de inwoners Salland te kunnen behouden. Binnen Salland wordt daarom volop samengewerkt binnen Salland United, waarbij het Deventer Ziekenhuis een belangrijke rol vervult.

Wat is topklinisch?

In Nederland zijn 27 topklinische ziekenhuizen. STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast blinken STZ-ziekenhuizen uit in zorgtransformatie en innovatie. In het Topklinisch Register van de STZ zijn zeven Deventer expertisecentra opgenomen. Deze centra bieden zorg aan bovengemiddelde complexe aandoeningen. De zeven STZ-expertisecentra zijn:

Bekijk ook deze video als introductie van de STZ-visitatiedag

Nog wat cijfers over 2023

0
Bedden
0
Geboortes
0
Operaties
0
Medewerkers excl. medisch specialisten
0
Spoedeisende hulp bezoeken
0
Medisch specialisten

Duurzaamheid

In plaats van een isolatiejas na één keer dragen weg te gooien, gaat die jas nu naar de wasserij en kan het hergebruikt worden.

Dat levert een substantiële bijdrage aan minder afval en minder energiegebruik. Bij 150 stuks is de impact slechts vijftien procent ten opzichte van de huidige situatie. De re-usable jas is 150 keer te hergebruiken.

koffie

Op de Dag van de Zorg worden alle zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Iedereen kreeg namens de Raad van Bestuur een waterfles met logo cadeau. Om zo de dankbaarheid en waardering te tonen voor ieders inzet.

In 203 werd ook besloten dat de wegwerpbekers verdwijnen en introduceerden we herbruikbaar servies op verschillende plekken in het ziekenhuis. Nieuwe regels stimuleren herbruikbare bekers en bakjes, met opties voor herbruikbaar servies of ‘Bring Your Own’. Uitzonderingen gelden voor patiëntenzorg, vanwege veiligheid en hygiëne. Voor vergaderingen en pauzes is extra servies beschikbaar in het personeelsrestaurant.

0
Zonnepanelen
0
Opgewerkte energie (in kWh)

Deventer Ziekenhuis in beeld 

Online en print

In plaats van de krant of andere ‘klassieke’ media, wordt het Deventer Ziekenhuis steeds meer uitgever van de eigen content. Via de social media kanalen kunnen we steeds beter onze achterban/doelgroepen bereiken. We posten steeds meer via social media kanalen, waarbij opvalt dat met name LinkedIn groeit de laatste jaren.  Veelgelezen berichten op de social media kanalen afgelopen jaar waren die over de vergeten nazorg van een longembolie, de gratis zonnebrand en het opbaarmeubel van de Vrienden van DZ.

Aandacht voor een inspirerende werkomgeving

Goede zorg begint bij vakkundige en gemotiveerde medewerkers. Die ons ziekenhuis als een fijne werkplek ervaren, met ruimte voor groei en ontwikkeling. We doen onderzoek naar werktevredenheid en zetten ook in op verpleegkundig leiderschap: regie nemen in je eigen werk en leven.

Uit een in 2022/2023 gehouden onderzoek is gebleken dat onze verpleegkundigen ontzettend tevreden zijn over hun werk! Maar liefst 99% zou de zorg in het Deventer Ziekenhuis aanbevelen en 97% zou het als werkplek aanraden aan collega-verpleegkundigen.

Het gemiddelde cijfer voor baantevredenheid is een 7.2. Slechts 14% van de verpleegkundigen in ons ziekenhuis overweegt te vertrekken. Op het vlak van de organisatie heeft ons ziekenhuis sterke punten, zoals een warme cultuur en toegankelijke informatie voor verpleegkundigen. Aan verbeterpunten wordt gewerkt.

0
Vakgroepen waar we artsen opleiden
0
Arts-assistenten opgeleid in 2023
0
Coassistenten opgeleid in 2023
0
Stagiaires van verschillende opleidingen uit de regio

Sallandse aandacht

Actie voor mobiele hospicekamerset

Actie voor mobiele hospicekamerset

Soms komen patiënten in het ziekenhuis te overlijden. De wens van het beleidsteam palliatieve zorg was om een mobiele hospicekamer-set in het Deventer Ziekenhuis te hebben om een ziekenhuiskamer te kunnen veranderen in een huiselijke sfeer.

Deze wens is als goed doel -via de Vrienden van DZ- ingebracht bij Deventer4life/Roparun. In 2023 werd gelopen voor een mobiele hospicekamer-set voor het Deventer Ziekenhuis en hiermee werd liefst 8.000 euro opgehaald. En daarmee werd de mobiele kamer ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Lees meerAandacht voor laaggeletterden

Aandacht voor laaggeletterden

Het Deventer Ziekenhuis heeft in 2023 in samenwerking met de Bibliotheek Deventer een succesvolle training over het patiëntenportaal MijnDZ georganiseeerd. Deelnemers die hun digitale vaardigheden wilden verbeteren, werden in twee ochtenden wegwijs gemaakt en geholpen met inloggen op het patiëntenportaal MijnDZ.

Lees meer

Spetterend personeelsfeest

Spetterend personeelsfeest

Het Deventer Ziekenhuis is een geliefd ziekenhuis bij bezoekers en patiënten maar ook bij medewerkers. En dus is er ook aandacht voor het personeel. Daar hoort periodiek een personeelsfeest bij. Die van 2023 werd ongekend enthousiast ontvangen.

Het feest werd gehouden bij Go Ahead Eagles.  Veelgehoorde reactie na afloop: ‘Niet alleen werken in het Deventer Ziekenhuis is leuk, ook dit soort verbindende activiteiten maken werken leuk.’Mee­denk­con­sul­ten verkort wacht­lijst

Mee­denk­con­sul­ten verkort wacht­lijst

De wachtlijsten in de zorg in Nederland zijn soms erg lang. Salland Zorgverzekeraar en Deventer Ziekenhuis bundelen de krachten voor kortere wachtlijsten in de zorg. Beide partijen hebben een overeenkomst gesloten voor het jaar 2024, waarin een aantal afspraken zijn gemaakt om patiënten in de regio sneller te kunnen voorzien van de juiste zorg op het juiste moment. 

Bij een meedenkconsult, ook wel meekijk- of adviesconsult genoemd, vraagt een huisarts advies aan een medisch specialist zonder dat de patiënt een afspraak heeft in het ziekenhuis. Overleg vindt plaats tussen huisarts en medisch specialist via telefoon, e-consult of digitaal beveiligd platform om complexe medische zaken, symptomen, behandelingen en vervolgstappen te bespreken.

Risicobeheer, kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid, maar ook de veiligheid van patiëntgegevens, zijn een belangrijk thema voor het Deventer Ziekenhuis. 

Qualicor-audit op stoerste niveau ‘diamant’

In 2023 was het auditteam van het Qualicor te gast in het Deventer Ziekenhuis om de zorgkwaliteit te toetsen. De focus lag ditmaal op governance, infectiepreventie, dialysezorg, oncologische zorg, reiniging en sterilisatie (CSA), endoscopie en intramurale zorg.

Auditteamvoorzitter Ton Ruikes vatte na de audit de bevindingen samen, waarbij de opmerking werd gemaakt dat we ‘trots mogen zijn op de sfeer, openheid en toegankelijkheid’ van onze organisatie. Tijdens de terugkoppeling werd de prettige cultuur, patiëntgerichtheid en de respectvolle benadering van de patiënt benoemd. Dit werd apart benoemd omdat we hier echt een stapje verder gaan dan andere ziekenhuizen.

Uiteindelijk werd de audit glansrijk afgerond. Dit was de tweede audit van de Qualicor-cyclus, bestaande uit drie delen. In november 2024 is de afsluitende derde (mede gericht op de verbeterkracht van de zorgorganisatie), waarna we de volledige assessmentprogramma doorlopen hebben en het definitieve accreditatiebesluit volgt.

Informatie in veilige handen

Informatie in veilige handen

Het Deventer Ziekenhuis heeft in 2023 de NEN 7510-certificering ontvangen, het keurmerk voor informatiebeveiliging in de zorg. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan de wettelijke eisen om zorgvuldig om te gaan met informatie over medewerkers, patiënten en anderen.

Dit betekent dat de informatiebeveiliging in ons ziekenhuis goed geregeld is en dat we stappen blijven ondernemen om dit verder te verbeteren. Net als andere ziekenhuizen in Nederland gebruiken we steeds meer digitale middelen om persoonlijke gegevens van patiënten, medewerkers en anderen op te slaan, naast traditionele methoden zoals papier. Denk hierbij aan MijnDZ, het patiëntenportaal. Met het NEN 7510 certificaat is het voor iedereen duidelijk dat het Deventer Ziekenhuis professioneel omgaat met dit thema.’ Lees hier meer.

Oncologienetwerk Veluwe IJssel

Oncologienetwerk Veluwe IJssel

Om patiënten de best mogelijke zorg te bieden is een goede samenwerking tussen ziekenhuizen van essentieel belang. Het Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep hebben hun jarenlange kennis en ervaring gebundeld voor mensen met tumoren in het spijsverteringsstelsel.

De reeds bestaande samenwerking is verder versterkt en uitgebreid. Naast samenwerking in de neurologische en urologische kankerzorg, werken de aangesloten ziekenhuizen samen op het gebied van o.a. slokdarm-, maag-, lever, alvleesklier-, galweg-, galblaas- en endeldarmkanker. Door deze samenwerking kunnen zij kwalitatief hoogwaardige oncologische topzorg leveren aan oncologie patiënten in de regio Veluwe IJssel.

Anders omgaan met risico's

Anders omgaan met risico's

Anders omgaan met risico’s

In 2023 is in kaart gebracht welke randvoorwaarden nodig zijn voor (en welke uitdagingen/ onzekere factoren mogelijk impact hebben op) de realisatie van onze  jaarplannen.

Eind 2023 zijn het management en kwaliteits- en projectfunctionarissen getraind in het nieuwe gedachtengoed van een positieve benadering van risicomanagement. In plaats van PRI’s (prospectieve risico-inventarisatie) doe we nu vaak GRIP sessies. We willen als Deventer Ziekenhuis graag GRIP hebben op bijvoorbeeld implementatie van een nieuw systeem, verandering van een zorgpad, veilig medicatie gereedmaken en toedienen etc. Deze werkwijze zorgt voor meer energie bij de deelnemers en de vraag naar GRIP-sessies neemt dan ook toe.

Dit gebeurde er ook in 2023

PIHC-voucher voor DZ om ‘opioïden-oorlog te winnen’

PIHC-voucher voor DZ om ‘opioïden-oorlog te winnen’

Hoe winnen we de opioïden oorlog? Met een ‘intelligente’ medicatie-dispenser biedt een team van specialisten uit het Deventer Ziekenhuis ondersteund door experts van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion een mogelijke oplossing om misbruik van pijnmedicatie te voorkomen. Ze wonnen er gezamenlijk een Pioneers in Healthcare voucher 2023 van 60.000 euro mee om verder onderzoek te doen.

Opleidingsevent: 'Leuk en leerzaam'

Opleidingsevent: 'Leuk en leerzaam'

In 2023 was er – na vier jaar – weer een Opleidingsevent voor (aanstaande) schoolverlaters. Ze kregen een uitgelezen kans om zelf te ontdekken hoe leuk werken in een ziekenhuis is.

Het event was bestemd voor alle scholieren van vmbo, mbo, havo en vwo. Meer dan 50 collega’s stonden klaar om de scholieren vol passie te vertellen wat hun werk precies inhoudt. Een groot succes, want het event trok – net als voorgaande edities – ruim 700 bezoekers.

Een geslaagde open dag

Een geslaagde open dag

Zo’n vierduizend mensen bezochten de open dag van het ziekenhuis.

Blije kindergezichten, geïnteresseerde bezoekers, gepassioneerde zorgverleners die vertelden over hun vak. Van Dialyse, IC tot Verloskunde en Oogheelkunde. Dankzij de inzet van heel veel collega’s was de Open Dag een groot succes.

Jong DZ

Jong DZ

De stem van een jonge generatie laten horen, met gevraagd en ongevraagd advies. Dat is de missie van Jong DZ.

Om zo niet alleen elkaar, maar ook de rest van de organisatie te laten weten wat er leeft bij de nieuwe generatie.

Her-erkenning STZ-expertisecentra

Her-erkenning STZ-expertisecentra

Kinderallergologie en Darmsparende Behandelingen van het Deventer Ziekenhuis zijn opnieuw erkend als (STZ) topklinische expertisecentra.

Verpleegkundig Platform

Verpleegkundig Platform

Verpleegkundigen vormen het hart van de zorgorganisatie. Toch worden ze nog lang niet altijd gehoord. Met de oprichting van een Verpleegkundig Platform wil de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) verpleegkundigen een stem geven.

Bedbasketballen

Bedbasketballen

Het Deventer Ziekenhuis is een beweegziekenhuis. We motiveren patiënten zo veel mogelijk in beweging te komen. De beweegbox is een nieuwe tool om dat te bewerkstelligen. Voor jong én oud.

Om meer boxen aan te kunnen schaffen heeft de Vrienden van DZ zich achter dit project geschaard om donaties in te zamelen. Projectinrichter Boerhof uit Heeten zag de waarde van dit initiatief in en doneerde 10.000 euro.

Lees hier meer.

Muziektherapie voor vroeggeboren baby’s

Muziektherapie voor vroeggeboren baby’s

Elke dinsdag is muziektherapeut Jorieke Buirs op de afdeling Neonatologie in Deventer om muziektherapie te geven aan baby’s en gezinnen. Muziek heelt, zo is bewezen.

Al op jonge leeftijd. ‘We zien dat stress bij vroeggeboren baby’s of baby’s met een moeilijke start, aantoonbaar afneemt door muziek. Ze worden er rustiger van.’
Lees hier het hele verhaal.

Duurzame ‘bofkontjes’

Duurzame ‘bofkontjes’

Jaarlijks worden maar liefst 41.000 wegwerpluiers gebruikt in het Deventer Ziekenhuis. Vanuit Green Team kwam de aanvraag om wasbare luiers te gaan testen. In december 2023 werd gestart met een pilot op de afdeling Neonatologie. Lees hier meer over de ‘bofkontjes’.

2023 in het teken van morgen

De nieuwe strategie (Klaar voor de zorg van morgen) impliceert al dat we constant in ontwikkeling zijn als ziekenhuis. Vier pijlers op een gezond, duurzaam fundament: ruimte voor medewerkers, optimalisatie medisch specialistische zorg, toekomstbestendige zorgnetwerk in de regio, Innovatie van zorg en werk.

We investeren in onze mensen. Door het werkplezier te vergroten door middel van meer regelruimte en autonomie voor de zorgprofessional. We vinden het belangrijk dat iedereen de vrijheid voelt zijn stem te laten horen. En we willen goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden bieden voor hen die dat willen.

We willen de beste medische zorg bieden aan mensen uit Salland en omgeving door het huidige topklinische zorgaanbod te behouden en uit te breiden, de acute zorg te verstevigen, planbare zorg in servicegerichte zorgpaden te organiseren en nog meer multidisciplinaire zorg aan te bieden voor patiënten met toenemende complexe zorgvragen.

We werken samen met zorgpartners in de regio aan een toekomstbestendig zorgnetwerk dat zich richt op passende zorg dichtbij de patiënt thuis. De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van op elkaar afgestemde zorgprocessen en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames. Daarnaast wil het ziekenhuis de nadruk leggen op het voeren van goede gesprekken met patiënten over hun zorgbehoeften.

Vooroplopen in de (digitale) innovatie van zorg en dit stimuleren binnen het ziekenhuis en in het zorgnetwerk. Innovatie maakt het werk van medewerkers makkelijker en leuker. Het ziekenhuis ontwikkelt voorzieningen voor digitale zorg op afstand en geeft patiënten zoveel mogelijk regie over hun eigen zorgproces. Er wordt samengewerkt met zorgpartners om een regionaal virtueel zorgcentrum te realiseren en de data-uitwisseling tussen verschillende zorgpartners te verbeteren.

Salland Kliniek

Belangrijke ontwikkeling in 2023 is ook geweest, de voorbereiding van de Salland Kliniek. Salland Kliniek is de plek waar we onder de vlag van het Deventer Ziekenhuis zorg aanbieden waarbij je als patiënt snel terecht kunt. We bieden hoogwaardige en veilige zorg zoals je van ons ziekenhuis gewend bent. Met een korte wachttijd tot je eerste afspraak. Daarna hoor je meteen je behandelplan. Je weet dus precies waar je aan toe bent. Zoals je mag verwachten van een topklinisch ziekenhuis, krijg je de beste zorg van gespecialiseerde artsen in jouw regio. Werken we met de nieuwste technieken. En ben je in veilige handen, ook bij eventuele complicaties. Dag en nacht. Ook met de Salland Kliniek zijn we dus klaar voor de toekomst.