Van COVID-zorg naar innovatieve Netwerkzorg

2021 kan voor het Deventer Ziekenhuis worden bestempeld als een jaar met twee gezichten. Een jaar waarbij we enerzijds nog altijd te maken hadden met veel Covid-zorg. Na de eerste golf in 2020 volgden in 2021 nog een aantal coronagolven. Dat maakte het werk voor zorgverleners zwaar. Veel patiënten die coronazorg nodig hadden, maar ook veel medewerkers die uitvielen door corona of de naweeën voelden van het ‘tropenjaar’ 2020.

Toch was het ook een jaar waarin vooruit werd gekeken. Een jaar waar we vervolgstappen hebben gezet in netwerkzorg. Samen in Salland het zorgvraagstuk oplossen. En we steeds meer Juiste Zorg op de Juiste plek bieden. Belangrijke driver voor het leveren van die goede zorg voor de toekomst, is innovatie. Innovatie is daarbij meer dan technische noviteiten invoeren. Zorginnovatie gaat veel vaker over het slim gebruik maken van bestaande technieken en zodoende slimmer werken. Toch liepen we soms ook voorop met vernieuwing. Zo deed het Kinderallergie Centrum baanbrekend onderzoek naar orale immunotherapie bij voedselallergie. De belofte daarbij: voedselallergie is op termijn de wereld uit te krijgen.

In dit jaarverslag over 2021 – het jaar met twee gezichten- dan ook naast de covidzorg, veel aandacht voor vernieuwing in het Deventer Ziekenhuis. Te midden van die vernieuwing, bleven we echter ook bij onze oude belofte: zorg leveren met Sallandse Aandacht. Techniek is daarbij dienstbaar aan persoonlijke aandacht die past bij onze missie: het is Jouw Leven, Jouw Deventer Ziekenhuis.

De Juiste Zorg op de Juiste plek bieden. Belangrijke driver daarvoor is innovatie. Maar innovatie is daarbij meer dan technische noviteiten invoeren. Het is ook anders werken. De komende jaren gaat het Deventer Ziekenhuis vol inzetten op innovatie.

Scroll door het jaar 2021

Gezonde organisatie

Om zorg met aandacht te kunnen blijven leveren, zijn we ook scherp op de financiële gezondheid van onze eigen organisatie. We houden onze financiën op orde en bieden zinnige en zuinige zorg. Kijk hier voor het officiële (financiële) jaarverslag van het Deventer Ziekenhuis over 2021.

Resultaten in 2021

0
Jaarrekening resultaat (mln)
0
Bedrijfsopbrengsten (mln)

Investeringen in 2021

Totaal geïnvesteerd in 2021: 20,7 miljoen euro.

€ 9,3 mln – Inventaris
€ 1,9 mln – ICT
€ 9,2 mln verbouw/bouw

Corona

De eerste coronagolf werd gevolgd door een tweede, derde, vierde en zelfs vijfde golf. Met een ook bij ons ziekenhuis flink ziekteverzuim vanwege coronabesmettingen, was het soms passen en meten. Maar de zorg kon in 2021 in het Deventer Ziekenhuis grotendeels toch goed doorgaan. Uiteindelijk konden we zelfs 92 % van alle patiënten helpen en hadden we relatief weinig inhaalzorg. Sterker, we konden andere ziekenhuis helpen met het overnemen van patiënten. Een prestatie van formaat en een groot compliment aan de gehele organisatie. Hieronder verhalen uit 2021 die met de coronazorg te maken hadden.

Jelmer van Leeningen: ‘Geen idee waar dit naar toe gaat.’

Nieuwbouw CRN

In 2021 is er een grote verbouwing geweest van het centrum voor radiologie en nucleaire geneeskunde (CRN). ‘En daarmee komt een einde aan het rondjes rennen door het ziekenhuis voor patiënten’, zegt chirurg Hans Torrenga. ‘Het is dokter naar patiënt in plaats van patiënt naar dokter.’

Projectleider Marloes: ‘Er is meer ruimte, minder onrust, er zijn logischer transportlijnen en we hebben verouderde apparatuur vervangen. Ook zijn er nieuwe werkplekken, is er een nieuwe ontvangstruimte en zijn er vergaderkamers.’

Rondjes rennen
Wie nu door het ziekenhuis loopt, ziet naast het stiltecentrum de entree van het nieuwe Borstcentrum. Chirurg van het Borstcentrum Hans Torrenga is in zijn nopjes. ‘Voorheen was het voor patiënten nog wel eens rondjes rennen door het ziekenhuis. Moesten ze van de ene plek naar de andere voor een diagnose of gesprek. Nu speelt het gehele diagnoseproces zich op één plek af. Alle apparatuur is aanwezig en er zijn spreekkamers. Het is dokter naar patiënt in plaats van patiënt naar dokter. Groot voordeel is ook dat we nu direct met collega’s (radiologen, oncologen) kunnen overleggen.’ De mammograaf, echokamer, en wacht- en spreekkamers vormen nu één geheel zodat de patiënt op één plek alle zorg kan ontvangen. Heelkunde en CRN hebben zo een eigen plek, maar zijn ook weer nauw met elkaar verbonden. Want is de nieuwe entree van het Borstcentrum direct zichtbaar, erachter is ook een compleet nieuw onderzoekscentrum gebouwd.

Nieuwbouw CRN
Er is een compleet nieuwe vleugel aangebouwd met ruimte voor maar liefst zes (CT en MRI) scanners. De oude CT-scanner is vervangen door een gloednieuwe IQon Spectrale CT van Philips en er is een tweede (iCT) bijgekomen. Ook de MRI’s en PET-CT zijn vervangen en is er een nieuwe SPECT-CT. De MRI’s en CT’s hebben een bredere tunnel, dit is fijner voor patiënten met claustrofobie en voor zwaarlijvige patiënten. Daarnaast is de apparatuur aanwezig voor MRI geleide biopten van de borst

Nog wat cijfers over 2021

0
Bedden
0
Geboortes
0
Operaties
0
Medewerkers excl. medisch specialisten
0
Spoedeisende hulp bezoeken
0
Medisch specialisten

Gezonde zorg.

Gezonde leefomgeving.

We gaan op een verantwoorde manier om met ons gebouw, onze energie en materialen. Alles wat we doen, bedenken, ontwikkelen en organiseren moet bijdragen aan goede zorg aan en het welbevinden van onze patiënten.

Sinds 2021 beschikt het Deventer ziekenhuis over 12 oplaadpunten voor elektrische auto’s. Acht daarvan bevinden zich op het parkeerterrein en vier in de parkeergarage. Dit zijn allemaal dubbele laadpalen. Verder zijn er sinds eind april 10 oplaadpunten voor elektrische fietsen beschikbaar in de 2 overdekte fietsenstallingen voor bezoekers (5 per fietsenstalling). Het opladen van fietsen is gratis.

In het ziekenhuis zijn in 2021 nieuwe afvalbakken geplaats op de staflaag, ICT en FC&I en alle afdelingen die een koffiekamer hebben, waar meer dan 10 personen gebruik van maken. Ook in het personeelsrestaurant gaat het afval scheiden beginnen en worden er nieuwe bakken geplaatst. Het Deventer ziekenhuis voert een actief beleid op duurzaamheid om zodoende de negatieve impact op het milieu (o.a. energie, verspilling, grondstoffen) te beperken. Intern zijn er zogenaamde Green Teams aan de slag.

0
Zonnepanelen
0
Opgewerkte energie (in kWh/m2)

STZ-expertisecentrum

Het Deventer Ziekenhuis is een Topklinisch STZ Ziekenhuis. Dat wil zeggen dat we onder meer opleiden en onderzoek doen. Het STZ houdt een register bij waarin specialismen worden opgenomen die van buitengewone kwaliteit zijn. In 2021 zijn twee disciplines van het Deventer Ziekenhuis in dit register opgenomen. Het Cornea-centrum en het Oorcentrum. Geen STZ-centrum maar wel erkend, is het Slaapcentrum van het Deventer Ziekenhuis.

Cornea-centrum

Nieuw in STZ-register

Cornea-centrum

‘Er zijn weinig ziekenhuizen in Nederland die een zo’n compleet aanbod hebben van hoornvlies (cornea) zorg’, vertellen de oogartsen Marjolijn Bartels en Thijs Vaessen.

Lees hier meer.

Slaapcentrum

Landelijke erkenning

Slaapcentrum

In 2021 werd de slaappoli van het Deventer ziekenhuis een landelijk erkend slaapcentrum. Slapeloosheid, nachtmerries, snurken, ademhalingsproblemen, restless legs, een biologische klok die van slag is…. Slaapstoornissen zijn er in vele soorten en maten.

Lees hier meer.

Oorcentrum topklinisch

Nieuw in STZ-register

Oorcentrum topklinisch

‘Een vignet om in een wijde regio te kunnen laten zien: kom naar het Oorcentrum Deventer voor goede oorzorg.’

Lees hier meer.

Deventer Ziekenhuis in beeld 

Online en print

Berichtgeving over het Deventer Ziekenhuis is in 2021 explosief gegroeid. Met als doel: bewoners van Salland informeren over onze zorg en actuele issues. De regionale huis-aan-huis bladen met ziekenhuis info werden goed gelezen. Ook op social media werden we steeds beter gevolgd en reageerden mensen uitbundig.  Geregeld stond het ziekenhuis in de rubriek Spreekuur van de Telegraaf.

Aandacht.

Voor een inspirerende werkomgeving.

Goede zorg begint bij vakkundige en gemotiveerde zorgverleners en medewerkers. Die ons ziekenhuis als een fijne werkplek ervaren, met ruimte voor groei en ontwikkeling.

We hebben in 2021 flinke stappen gezet om de verpleegkundige zorg opnieuw in te richten. En lopen daarmee in Nederland voorop.

Ons doel: de beste zorg door de juiste zorgprofessional, op de juiste plek. 

Wil je meer weten, kijk op onze website onder Teaching Hospital.

0
Vakgroepen waar we artsen opleiden
0
Artsen opgeleid in 2021
0
Co-assistenten
0
Stagiaires van verschillende opleidingen uit de regio

Innovaties in de zorg

Beter Dichtbij app

De dokter in je broekzak

De dokter in je broekzak

De BeterDichtbij app is een eenvoudige en veilige app, waarmee u direct in contact komt met uw behandelaar van het Deventer Ziekenhuis. Lees hier verder.Bloedafname

Bloedafname

Digitaal afspraken maken

Patiënten van het Deventer Ziekenhuis kunnen sinds 2021 via MijnDZ op hun mobiel, tablet of computer al afspraken inzien, een vragenlijst voor een polikliniekbezoek invullen of digitaal persoonsgegevens controleren en wijzigen. Lees hier door.Heupprothese in één dag

Heupprothese in één dag

Dagbehandeling

Door de coronadrukte in de zorg worden landelijk operaties uitgesteld. Veelal zijn dat niet urgente behandelingen, zoals een heupoperatie. Om wachttijden toch te voorkomen heeft het Deventer Ziekenhuis een bijzondere aanpak gekozen. Voor bij wie het mogelijk is, kan een heupoperatie nu in één dag. ‘s ochtends geopereerd en ’s middags naar huis!

Lees meer.Weer technologische voorhoede ziekenhuis worden

Weer technologisch voorhoede ziekenhuis worden

Innovatie

De rol van innovatiemanager is een nieuwe voor het Deventer Ziekenhuis. Een rol die Wilco Kleine gaat invullen. Over de zorg van wachtkamer naar woonkamer brengen, verpleegkundigen in het ziekenhuis beter ondersteunen en innovaties versnellen. Het Deventer Ziekenhuis wil het liefst innoveren, samen in de regio. Met onder meer partijen uit Salland United. Lees verder.Innovatie en wetenschap

In het Deventer Ziekenhuis is innovatie geen trend of een kwestie van moeten. Onderzoek, vernieuwen en innoveren zit in onze genen. En is altijd bedoeld om de zorg te verbeteren.

Wondzorg op afstand

Met een slimme bril kan de Deventer specialist meekijken met de wijkverpleging.

Lees verder.

Geboortezorg Salland

Verloskundigen in de regio en ziekenhuismedewerkers bij Gynaecologie en Verloskunde zijn in 2021 gaan werken met een nieuw triagesysteem. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt de urgentie van een zwangere met een zorgvraag bepaald. ‘Het maakt niet uit wie de zwangere belt (verloskundige of ziekenhuis), het zorgadvies is altijd unaniem.’ Dat zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek, minder verstoring van werkzaamheden en betere patiëntenzorg. Lees meer.

Voedselallergie te genezen

Wereldwijde doorbraak begint in Deventer

Voor kinderarts Ted Klok en het Kinder Allergie Behandelcentrum is 2021 het een droom die uitkomt. Het onderzoek van het Kinder ABC naar de immunotherapiebehandeling bij jonge kinderen, scoort bijna honderd procent. ‘Deze uitkomst is beter dan we ooit hadden durven dromen.’ Een innovatie die wereldwijd een doorbraak kan betekenen en die de basis vindt in het Deventer Ziekenhuis. In 2022 zou dit nieuws landelijk de media halen.

Lees meer.

Neusspray voor stomazorg

Doorbraak

Neusspray voor stomazorg

Doorbraak 

Een neusspray inzetten als medicijn voor een geïrriteerde huid bij een stoma blijkt een grote doorbraak. Veel patiënten hebben profijt van deze noviteit voor stomazorg die de oorsprong vindt in ons ziekenhuis. ‘Het werkt als een tierelier’, zegt stomaverpleegkundige Sandra Oosterlaar.

Lees verder.

Schou­der­straat­je

Gemak voor de patiënt

Schou­der­straat­je

Patiënten met schouderklachten moesten voor onderzoek, diagnose en behandelplan meestal vaker naar ons ziekenhuis komen. Tussen intake en behandeling zat soms twee maanden of meer. Dat traject is nu bekort tot één uur! ‘Een grote verbetering van onze toch al topklinische zorg’, vertellen orthopedisch chirurg Ydo Kleinlugtenbelt en radioloog Robin Westerbeek.

Lees door.

 

Dit gebeurde er ook in 2021

Collega’s schieten verpleeghuis te hulp

Collega’s schieten verpleeghuis te hulp

Transferverpleegkundigen Toke en Marieke houden zich bezig met het regelen van zorg na ontslag uit het Deventer Ziekenhuis. In deze coronatijden springen ze – naast hun reguliere werk – bij op de speciale COVID-unit van verpleeghuis Sint Jozef in Deventer. Een unieke samenwerking in Salland. ‘Het is mooi dat we elkaar zo in de regio kunnen steunen.’

Lees meer.

Projectie vissen zorgt voor andere beleving in ziekenhuis

Projectie vissen zorgt voor andere beleving in ziekenhuis

Een projectie van de dierentuin, vissen in de oceaan, of gewoon via een usb je eigen filmpje afspelen op de muur van een behandel- of onderzoekskamer. Het kan nu in het Deventer Ziekenhuis. De kinderafdeling heeft – dankzij de Vrienden van DZ – sinds kort een portable beamer om een andere ziekenhuisbeleving te geven. ‘Het geeft rust en leidt af.’

Hart- en Vaatcentrum speerpunt regio Salland

Hart- en Vaatcentrum speerpunt regio Salland

In het Hart- en Vaatcentrum Salland (HVCS) werken diverse partijen samen. Binnen en buiten het ziekenhuis. Van huisartsen en cardiologen tot trombosedienst tot neurologie. Het centrum bestaat nu een jaar. En heeft grote ambities.

Lees meer.

Veilig thuis bij hartklachten

Veilig thuis bij hartklachten

Baanbrekend onderzoek door ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio (waaronder het Deventer Ziekenhuis) heeft aangetoond dat een onnodige ziekenhuisopname voorkomen kan worden bij mensen met acute klachten van pijn op de borst.

Lees meer.

Nazorg voor CVA-patiënten neemt onzekerheid

Nazorg voor CVA-patiënten neemt onzekerheid

Chronisch vermoeid. Te veel prikkels. Uitvalverschijnselen. Spraakproblemen. Krachtverlies. Mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad (CVA), kampen vaak met restverschijnselen. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. De CVA-nazorgpoli van het Deventer Ziekenhuis is er juist om die ‘vergeten’ groep patiënten te ondersteunen in hun herstel. ‘In Salland staat geen CVA-patiënt er alleen voor.’

Lees meer.

Donatie Voedselbank

Donatie Voedselbank

Medewerkers van het Deventer Ziekenhuis konden het afgelopen jaar ervoor kiezen om de waarde van hun kerstpakket te doneren aan een goed doel, de Voedselbank Deventer. De actie leverde maar liefst 4.920 euro op.

Lees meer.

Samen verder

Ja, 2021 was nog altijd een coronajaar, tegelijkertijd willen we als ziekenhuis vooruit. En dus zijn we ondanks de bijzonder omstandigheden van COVID 19 blijven investeren in de toekomst. Goed voorbeeld is de grote nieuwbouw van ons beeldvormend centrum (CRN) waardoor er nu een hight centrum voor diagnose staat. Niet alleen investeren we in technische innovatie, we hebben ook oog voor de ontwikkeling van zaken als verpleegkundig leiderschap en excellente verpleegkundigen. In een krapper wordende arbeidsmarkt moeten we alles doen om personeel aan boord te houden, en nieuwe mensen te interesseren voor het zorgvak. Verder was er het succesvolle Salland United congres. Toekomstige zorg is onlosmakelijk verbonden met netwerkzorg. Alleen samen, met alle zorgpartijen in de regio, kunnen we zorg goed en betaalbaar houden. De regie komt steeds meer bij de patiënt te liggen en daar moeten we ons met innovatieve ideeën en samenwerkingsverbanden op voorbereiden. Samenvattend was 2021 een uitdagend jaar waarin we ondanks alles in staat zijn gebleken goede zorg te kunnen blijven leveren en onder aan de streep een positief batensaldo kunnen laten zien. Een buitengewone prestatie van iedereen in een heel uitdagend jaar. Het geeft vertrouwen dat als je in crisisjaren overeind kunt blijven, we ook de komende uitdagende jaren de voorliggende uitdagingen samen (met personeel, met raad van toezicht, met patiëntenraad etc.) aan kunnen.’

Désiree Creemers en Eric Kroon, Raad van Bestuur

0%
patiënten dat ons ziekenhuis aanbeveelt
0
gemiddeld waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland in 2021