Sallandse aandacht

Als je met zorg te maken krijgt, dan komen er vaak ook zorgen bij kijken. Klein of groot, om je eigen gezondheid of die van een ander. We weten hoe dat is en doen er dus alles aan om je op je gemak te stellen en je te helpen. Dat doen we met aandacht. Met Sallandse aandacht. Hier kijken we naar elkaar om. Zo doen we dat ook in het Deventer Ziekenhuis. We voelen ons verbonden met jou, je familie en de omgeving waarin je woont. Dat betekent dat we kijken naar jou en de mensen om je heen. Niet alleen je ziekte of aandoening. Maar jouw leven, daar begint het voor ons.

In dit jaarverslag lees je hoe we in 2018 invulling gaven aan Sallandse aandacht. En wat we met elkaar hebben bereikt.

Scroll door het jaar 2018

Zullen we beginnen met een paar cijfers?

0
Bedden
0
Geboortes
0
Operaties
0
Medewerkers
0
Spoedeisende hulp bezoeken
0
Medisch specialisten

Aandacht voor de beste zorg

Als topklinisch ziekenhuis hebben we alle nodige kennis en kwaliteitskeurmerken in huis, daar kun je van op aan. Wat telt, is hoe jij onze zorg ervaart. Vandaag, maar ook in de toekomst. Dus doen we wetenschappelijk onderzoek om de zorg nog beter te maken. En we leiden artsen op en investeren in nieuwe technologie. Daarbij kijken we graag over onze eigen muren heen. Want als we de zorg dichterbij jou kunnen brengen of zelfs kunnen voorkomen, dan doen we dat.

Het is mooi dat de topzorg die we leveren ook landelijk of zelfs internationaal erkend of bekroond wordt. En dat gebeurde in 2018!

Gezonde organisatie

Om zorg met aandacht te kunnen blijven leveren, zijn we ook scherp op de gezondheid van onze eigen organisatie. We houden onze financiën op orde en bieden zinnige en zuinige zorg.

Resultaten in 2018

0
Structureel Resultaat (mln)
0
Bedrijfsopbrengsten (mln)

Investeringen in 2018

In totaal investeerden we in 2018 10,1 miljoen euro.

Gebouwen 1,0 mln
Inventaris en medische apparatuur 2,8 mln
Automatisering en netwerk 6,3 mln

Goede zorg.

Gezonde leefomgeving.

We gaan op een verantwoorde manier om met ons gebouw, onze energie en materialen. Alles wat we doen, bedenken, ontwikkelen en organiseren moet bijdragen aan goede zorg aan en het welbevinden van onze patiënten.

In april 2018 hebben we het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. Dit betekent dat we voldoen aan wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen.

Op de Dag van de Duurzaamheid 2018 hebben we de Green Deal voor een Duurzame Zorg ondertekend, waarmee we ons verbinden aan de volgende 4 thema’s:

  • CO2 reductie
  • Circulariteit
  • Verminderen van medicijnresten in het afvalwater
  • Gezonde leefomgeving
0
Zonnepanelen
0
Opgewerkte energie (in kWh)

Net dat stapje extra

Aandacht betekent dat we graag iets extra’s doen om jouw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis aangenamer te maken. Dat zit ‘m in kleine dingen als een kopje koffie tijdens het wachten. Of een taxiservice naar je parkeerplek. In 2018 pakten we op verschillende momenten ook iets groter uit.

Bedside Buskers

Muziek als medicijn

Bedside Buskers

Elke eerste donderdag van de maand treden de Bedside Buskers op. Geregeld verpletteren zij personeel en patiënten met hun muziek ‘aan de rand van het bed’.

Muziek als medicijn

Comfort Talk

Stelt je op je gemak

Comfort Talk

Onze zorgverleners letten extra op taalgebruik zodat je minder stress en pijn ervaart.

Woorden als medicijn

Smaakmakers

Culinaire verrassing

Smaakmakers

Koks van (top)restaurants uit de omgeving brengen een culinaire verrassing op één van de afdelingen in ons ziekenhuis.

Smaakmakers

Deventer Ziekenhuis in beeld

  • 6.400 volgers

  • 1.929 volgers

  • 7.141 volgers

  • 8.945 volgers

  • 137.000 weergaven

Niet alleen online, maar ook fysiek

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseerde het Deventer Ziekenhuis een liveuitzending van een aorta-operatie in de Deventer Schouwburg. Om de zorg in het hart van de samenleving te brengen, niet alleen online maar ook door fysiek aanwezig te zijn en het gesprek aan te gaan.

0
bezoekers in de schouwburg
0
kijkers bij RTV Oost

Aandacht.

Voor een inspirerende werkomgeving.

Goede zorg begint bij vakkundige en gemotiveerde zorgverleners en medewerkers. Die ons ziekenhuis als een fijne werkplek ervaren, met ruimte voor groei en ontwikkeling. In 2018 werden we tot “Beste Werkgever” verkozen.

We hebben in 2018 flinke stappen gezet om de verpleegkundige zorg opnieuw in te richten. En lopen daarmee in Nederland voorop.

Ons doel: de beste zorg door de juiste zorgprofessional, op de juiste plek. 

Wil je meer weten? Lees verder op onze website.

0
Vakgroepen waar we artsen opleiden
0
Artsen opgeleid in 2018
0
Co-assistenten
0
Stagiaires van verschillende opleidingen uit de regio

Samenwerking in de regio – Ontwikkelingen 2018

Salland United

Regionale zorgvisie op het bevorderen van Gezondheid en Gedrag

Gezamenlijke ambitie

Bestuurders van het ziekenhuis, huisartsen in de regio, de regionale GGZ-instelling, de preferente zorgverzekeraar in Salland, de gemeente en 2 thuiszorgorganisaties hebben in 2018 samen de ambitie gesteld:

‘In 2025 is Salland de gezondste regio met de gelukkigste inwoners

Samenwerken met huisartsen

Zorg op de juiste plek

Ziekenhuis en HCDO

Zorgverleners uit het ziekenhuis en de huisartsenpraktijken, managers en bestuurders zaten samen ‘aan tafel’ om te komen tot concrete verbetervoorstellen voor de zorg voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen en osteoporose. Dit heeft ertoe geleid dat in maart 2018 de pilot ‘CVRM-zorg in de wijk’ is gestart.

Regionaal Transferpunt

Landelijk succesvoorbeeld

Ketenbrede kwaliteitsverbetering

In 2018 is door de komst van het Regionaal Transferpunt duidelijk te zien dat de onnodige opnames of verkeerde plaatsingen van patiënten amper tot niet meer voorkomen. De proactieve consultatie door huisartsen neemt toe, waardoor acute crisissituaties vermeden kunnen worden.

Regionaal Transferpunt Salland

Beweegmakelaar

Regionaal initiatief

Bewegen is belangrijk

De beweegmakelaar is een initiatief van het Deventer Ziekenhuis, Sportbedrijf Deventer, de gemeente Deventer, provincie Overijssel, Salland Verzekeringen en de huisartsen in en om Deventer. Bedoeld om mensen te helpen bij het vinden van een beweegactiviteit die aansluit bij hun mogelijkheden en wensen.

Beweegmakelaar

Beter worden in een mooi gebouw

Het Deventer Ziekenhuis moet een plek zijn waar iedere patiënt, bezoeker of medewerker zich prettig voelt. Dat doen we met betrokken mensen, een fijne inrichting én met bijzondere kunst.

Je vindt in de centrale hal, op de polipleinen en op verschillende afdelingen allerlei markante kunstwerken. Sommige staan er permanent, andere horen bij een wisselexpositie. Hierdoor is er altijd wel een kunstwerk dat je als bezoeker opvalt, inspireert of verrast.

Oude entreeNieuwe entree

In 2018 verbouwden we onze centrale hal.

0
kunstwerken in ons ziekenhuis

Innovaties en wetenschap

In het Deventer Ziekenhuis is innovatie geen trend of een kwestie van moeten. Het zit in onze genen. En is altijd bedoeld om de zorg te verbeteren.

In april 2018 werd de Da Vinci operatierobot in gebruik genomen binnen het Deventer Ziekenhuis. Eerste evaluatie: de robot is een groot succes. Vlotter herstel en orgaanbesparend.

Meer info

Als eerste Nederlandse ziekenhuis hebben we een allergie-app voor kinderen gemaakt: AllerGoGo. De app is door artsen én patiënten ontwikkeld en geeft kinderen tussen de 7 en 16 jaar meer grip op hun hooikoorts.

Meer info

Online patiëntenportaal

Online patiëntenportaal

MijnDZ is ons patiëntenportaal. Hier kun je je eigen medische dossier inzien, vragenlijsten invullen of informatie vinden ter voorbereiding op je bezoek aan ons ziekenhuis. In 2017 heeft ruim 9 % van onze patiënten ingelogd in MijnDZ. In 2018 is dit aantal gestegen tot 22%. De landelijke doelstelling Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is 25%.

2017
2018
NVZ

Onderzoeken

Wetenschappelijke artikelen

Publicaties

In 2018 zijn rond de 100 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin stafleden of medewerkers van het Deventer Ziekenhuis een (hoofd-)rol vervulden.

Meer info

Innovatieprijs

Leef je uit!

Neo App

De jaarlijkse ‘Leef je Uit’ prijs, een initiatief waarbij medewerkers gevraagd worden innovatieve ideeen voor de zorg in te dienen, is in 2018 uitgevoerd met patiëntparticipatie als belangrijkste element. De Neo-App, een initiatief om ouders meer regie te geven rondom de zorg voor hun pasgeboren kindje, kwam als winnaar uit de bus.

Meer info

Gita Gallé en Eric Kroon, Raad van Bestuur:

We behandelden in 2018 meer patiënten dan ooit en kregen onveranderd hoge waarderingscijfers. We zijn echt trots op dit resultaat.

0
% patiënten dat ons ziekenhuis aanbeveelt
0
Gemiddeld waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland in 2018
Wil je meer weten? Klik dan hier voor voor het complete jaarverslag.